Izolacje riso 50

Izolacja termiczna do rurociągów i urządzeń centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,biurowych, użyteczności publicznej oraz w zastosowaniach przemysłowych w budynkach i halach produkcyjnych i magazynowych.

riso50-1.jpg  riso50-2.jpg  riso50-3.jpg


Charakterystyka materiału izolacyjnego:

  • Rodzaj - poliuretan spieniony
  • Gęstość - mała (ok. 20kg/m3)
  • Skuteczność izolacji - dobra ( =0,035 W/mk przy 40C)
  • Odporność ogniowa - nierozprzestrzeniająca ognia (w/g PN-B-02873) oraz B2 (DIN 4102)
  • Odporność temperaturowa - do 135C
  • Odporność chemiczna - bardzo dobra (odporna na działanie rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych,rozcieńczonych kwasów i zasad oraz gnicie i butwienie)
  • Ekologia - chemicznie i biologicznie obojętna, brak pylenia
  • Estetyka - duża (płaszcz z folii PCV lub papier ALU)
  • Łatwość montażu - bardzo dobra (możliwość demontażu i montażu powtórnego)
  • Trwałość - duża