Łubki poliuretanowe

Izolacja termiczna naziemnych sieci ciepłowniczych ze sztywnej pianki poliuretanowej zespolonej z blaszanym płaszczem ochronnym. Izolacje produkowane są w zakresie średnic do DN 1000 o grubościach ścianek izolacyjnych w/g PN-B-2421.


 Rodzaje płaszczy ochronnych:
- blacha stalowa ocynkowana stosowana w warunkach normalnych,
- blacha stalowa ocynkowana lakierowana (możliwość zastosowania różnej kolorystyki) zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne,
- blacha aluminiowa stosowana w atmosferze o wzmożonej aktywności chemicznej,
- papa termozgrzewalna.

UWAGA: Łubki posiadają zabezpieczenia utrudniające zrywanie blachy, a także mogą posiadać stałe, niezniszczalne cechy właściciela, co utrudnia kradzież blachy.

Charakterystyka izolacji:

  • Skuteczność izolacji- bardzo dobra (???0,028 W/mk przy 40°C),
  • Gęstość pozorna- lekka (około 40-60kg/m3)
  • Chłonność wody- bardzo mała (około 3%),
  • Odporność chemiczna- bardzo dobra (odporna na działanie rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych, rozcieńczonych kwasów i zasad oraz na gnicie i butwienie).
  • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień - klasa E wg EN 13501-1:2008
  • Odporność ogniowa- nierozprzestrzeniająca ognia (w/g PN-B-02873),
  • Ekologia- chemicznie i biologicznie obojętna,
  • Łatwość montażu- bardzo dobra,
  • Koszt wykonania- niski (w porównaniu i izolacją tradycyjną),
  • Trwałość- duża (gwarancja na 5 lat).


Ograniczenia stosowania:
- do temp. 140°C  czynnika grzewczego,
- wrażliwa na promieniowanie ultrafioletowe (w tym przypadku blaszany płaszcz jest wystarczającym zabezpieczeniem)


Asortyment:
Zawory kulowe, zasuwy,
Odmulacze, separatory mikropęcherzy gazu,
Wymienniki ciepła,
Zbiorniki wody ciepłej.

Wymagania:
Zawarte w Polskiej Normie dotyczące Izolacji Cieplnej przewodów, armatury i urządzeń PN-B-02421 potwierdza Aprobata Techniczna wydana przez COBRTI INSTAL w Warszawie.

lupki1.jpg  lupki4.jpg

lupki3.jpg  lupki2.jpg