Stacje i punkty redukcyjno - pomiarowe

Firma Jar-Pol wytwarza następujące urządzenia

Stacje gazowe II-go stopnia, tj.:

 

 • Stacja pomiarowa,
 • Stacja redukcyjno-pomiarowa,
 • Stacja redukcyjna,

Punkty gazowe o strumieniu objętości równym 60 m3/h lub mniejszym i
ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie, tj.:

 •  punkty redukcyjne,
 •  punkty pomiarowe,
 •  punkty redukcyjno-pomiarowe,

PARAMETRY


Typoszeregi wytwarzanych urządzeń:

Stacje gazowe:

 •  o przepustowości 80 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/80, SP/JR/80, SRP/JR/80,
 •  o przepustowości 100 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/100, SP/JR/100, SRP/JR/100,
 •  o przepustowości 200 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/200, SP/JR/200, SRP/JR/200,
 •  o przepustowości 300 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/300, SP/JR/300, SRP/JR/300,
 •  o przepustowości 500 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/500, SP/JR/500, SRP/JR/500,
 •  o przepustowości 800 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/800, SP/JR/800, SRP/JR/800,
 •  o przepustowości 1000 Nm3/h, oznaczenie SR/JR/1000, SP/JR/1000, SRP/JR/1000.

Punkty gazowe:

 •  o przepustowości 2,5 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/2,5, PP/JR/2,5, PRP/JR/2,5,
 •  o przepustowości 4 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/4, PP/JR/4, PRP/JR/4,
 •  o przepustowości 6 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/6, PP/JR/6, PRP/JR/6,
 •  o przepustowości 10 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/10, PP/JR/6, PRP/JR/10,
 •  o przepustowości 16 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/16, PP/JR/6, PRP/JR/16,
 •  o przepustowości 25 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/25, PP/JR/25, PRP/JR/25,
 •  o przepustowości 40 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/40, PP/JR/40, PRP/JR/40,
 •  o przepustowości 60 Nm3/h, oznaczenie PR/JR/60, PP/JR/60, PRP/JR/60.

Na życzenie klienta dostosujemy punkt lub stacje do indywidualnych wymagań.